THTWEB MANUAL
  การสร้างลิงค์

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

การสร้างลิงค์    


การสร้างลิงค์ (ไฮเปอร์ลิงค์)

สร้างลิงค์ที่รูปภาพแล้วมีกรอบขึ้น ดูวิธีลบ ที่การทำลิงค์รูปภาพ ข้อ 5

 การทำลิงค์ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ,รูปภาพ ,หรือจุดลิงค์ภายในหน้าเดิม ในบทความนี้เราจะกล่าวถึง เรื่องลิงค์ข้อความ ,ลิงค์รูปภาพ มาดูวิธีกันครับมีไม่กี่ขั้นตอน ก็ทำได้แล้ว

วิธีการทำลิงค์

กรณีข้อความ (Text Link)

1. ไฮไลท์ข้อความ หรือตัวอักษรที่ต้องการที่จะทำเป็นลิงค์ เช่น ไทยรัฐ (เลข1)

2. คลิ๊กที่ไอคอนไฮเปอร์ลิงค์


ภาพประกอบที่ 1

3. หน้าต่างไฮเปอร์ลิงค์

ประเภท : ลิงค์   สำหรับ เปิดไปหน้าอื่นภายในเว็บเดียวกัน หรือเว็บไซต์อื่น
: Anchor สำหรับ เชื่อมโยง ภายในหน้าเดียวกัน
ที่อยู่อ้างอิง URL : วิธีที่1 ถ้าลิงค์ภายในเว็บเดียวกัน ให้ข้ามไปที่ ไอคอนด้านหลัง
:
วิธีที่2 ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น ให้ใส่ url เว็บนั้นเต็ม โดยต้องขึ้นต้น http://www.

: เลือกไฟล์เนื้อหาที่คุณได้สร้างไว้แล้ว

: เลือกไฟล์อื่นๆที่คุณได้ Upload ขึ้นไปที่เว็บไซต์

: เลือกไฟล์อื่นๆที่ระบบ THTWEB ได้เตรียมไว้ให้เลือก
Modules : เป็นตัวเลือกที่ระบบ THTWEB สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถลิงค์ไปเพื่อใช้งานได้ทันที เช่น ติดต่อเรา, ระบบสินค้า, ถาม-ตอบ, ฟอร์มสมัครสมาชิก เป็นต้น
ลักษณะการแสดง : self คือ ให้เปิดหน้าใหม่ที่แสดงในหน้าเดิม สำหรับใช้ภายในเว็บไซต์
: blank คือ เปิดหน้าใหม่โดยเรียกหน้าต่างอีกหน้านึ่ง สำหรับใช้ลิงค์ไปเว็บอื่น
: top คือ ให้เปิดหน้าที่แสดงในหน้าต่างเดิม โดยจัดให้เต็มเฟรม
: parent คือ ให้เปิดหน้าที่แสดงในหน้าต่างเดิม
รายละเอียด : แสดงเวลาเอาเมาส์ ไปชี้ที่ลิงค์ แล้วจะมีข้อความหรือคำอธิบายปรากฏขึ้น ตัวอย่างชี้ที่ไอคอน
Decoration:
เส้นแต่งข้อความ
: underline เส้นใต้ข้อความ
: overline เส้นเหนือข้อความ
: line-through เส้นกลางข้อความ
: none ไม่มีเส้นใต้

  • คลิ๊กที่ไอคอนเพื่อเลือกไฟล์เนื้อหา ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง


ภาพประกอบที่ 2

4. คลื๊กเลือกชื่อไฟล์เนื้อหา ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง โดยท่านสามารถดูตัวอย่างไฟล์นั้น ได้ทางช่องด้านขวา

5. เมื่อได้ไฟล์เนื้อหาที่ต้องการแล้ว คลิ๊กที่


ภาพประกอบที่ 3

6. ถ้าเป็นลิงค์ข้อความ นั้นสามารถเลือกลักษณะการตกแต่งข้อความได้ ในที่นี้เลือกเป็น none คือไม่ขีดเส้นใต้ข้อความ

7. แล้วคลิ๊ก


ภาพประกอบที่ 4

8. สังเกตุว่า พอเปลี่ยนเป็นลิงค์แล้ว สีจะดูเปลี่ยนไป


ภาพประกอบที่ 5

วิธีการทำลิงค์รูปภาพ

กรณีรูปภาพ (Image Link)

1. คลิ๊กที่รูปภาพที่ต้องการ จะทำเป็นลิงค์ (เลข5)

2. คลิ๊กที่ไอคอนไฮเปอร์ลิงค์ (เลข6)


ภาพประกอบที่ 6

3. หน้าต่าง ไฮเปอร์ลิงค์

ประเภท : ลิงค์   สำหรับ เปิดไปหน้าอื่นภายในเว็บเดียวกัน หรือเว็บไซต์อื่น
: Anchor สำหรับ เชื่อมโยง ภายในหน้าเดียวกัน
ที่อยู่อ้างอิง URL : วิธีที่1 ถ้าลิงค์ภายในเว็บเดียวกัน ให้ข้ามไปที่ ไอคอนด้านหลัง
:
วิธีที่2 ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น ให้ใส่ url เว็บนั้นเต็ม โดยต้องขึ้นต้น http://www.

: เลือกไฟล์เนื้อหาที่คุณได้สร้างไว้แล้ว

: เลือกไฟล์อื่นๆที่คุณได้ Upload ขึ้นไปที่เว็บไซต์

: เลือกไฟล์อื่นๆที่ระบบ THTWEB ได้เตรียมไว้ให้เลือก
Modules : เป็นตัวเลือกที่ระบบ THTWEB สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถลิงค์ไปเพื่อใช้งานได้ทันที เช่น ติดต่อเรา, ระบบสินค้า, ถาม-ตอบ, ฟอร์มสมัครสมาชิก เป็นต้น
ลักษณะการแสดง : self คือ ให้เปิดหน้าใหม่ที่แสดงในหน้าเดิม ใช้ทั่วไปในเว็บไซต์
: blank คือ เปิดหน้าใหม่โดยเรียกหน้าต่างอีกหน้านึ่ง ส่วนใหญ่ใช้เวลาลิงค์ไปเว็บอื่น หรือต้องการให้คงหน้าเดิมไว้
: top คือ ให้เปิดหน้าที่แสดงในหน้าต่างเดิม โดยจัดให้เต็มเฟรม
: parent คือ ให้เปิดหน้าที่แสดงในหน้าต่างเดิม
รายละเอียด : แสดงเวลาเอาเมาส์ ไปชี้ที่ลิงค์ แล้วจะมีข้อความหรือคำอธิบายปรากฏขึ้น ตัวอย่างชี้ที่ไอคอน
Decoration:
เส้นแต่งข้อความ
: underline เส้นใต้ข้อความ
: overline เส้นเหนือข้อความ
: line-through เส้นกลางข้อความ
: none ไม่มีเส้นใต้

  • ในที่นี้ เป็นการลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น ต้องใส่ลิงค์เว็บอื่นลงไปในช่อง เช่น http://www.matichon.co.th/khaosod (เลข7)
  • ลักษณะการแสดง กำหนดเป็น เปิดหน้าใหม่ (_blank)

และคลิ๊ก


ภาพประกอบที่ 7

4. สังเกตุว่า รูปภาพ(เลข10)ที่เราทำเป็นลิงค์ จะมีเส้นล้อมรอบรูปภาพนั้น

5. วิธีเอาเส้นที่ล้อมรอบรูปภาพนั้นออก

  • 5.1 คลิ๊กที่รูปภาพ
  • 5.2 คลิ๊กที่ไอคอนคุณสมบัติของรูปภาพ


ภาพประกอบที่ 8

      • 5.3 ขนาดของกรอบ : กำหนดเป็น 0

6. เสร็จแล้ว คลิ๊ก   จะเห็นว่าเส้นที่ครอบรูปภาพลิงค์อยู่นั้น เส้นจะหายไป


ภาพประกอบที่ 9


 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.