THTWEB MANUAL
  เริ่มการแก้ไขเรื่องง่าย ๆ

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการแก้ไขเรื่องง่าย ๆ    


เริ่มแรกเรามาเปลี่ยน Favicon ไอคอน และ เคอร์เซอร์ของเมาส์  ดูครับ

ส่วนการเตรียมไฟล์ ico และ cur หรือ ani ให้ใช้ google ค้นหา มีให้โหลดมากมาย

เชิญคลิกที่เมนูที่เกี่ยวข้องเลยครับ

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.