THTWEB MANUAL
  การสร้างหน้าเนื้อหา

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

การสร้างหน้าเนื้อหา    


1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. คลิ๊กที่เมนู 1.1 ดูผลการพัฒนา

3. เมื่อกลับมาเว็บไซต์หน้าแรก ส่วนเนื้อหาด้านบนซ้าย จะมีไอคอนที่ใช้ในการจัดการเว็บไซต์ อยู่ประมาณ 8 - 9 ไอคอน

4. ให้คลิ๊กที่ไอคอนที่สอง เพิ่มหน้าใหม่

ช่องทางที่ 1

5. จากนั้น คลิ๊กที่รูปภาพตัวอย่าง ที่เป็นลักษณะหน้าเปล่า ชื่อ aticle0Black  เพื่อเข้าไปเพิ่มบทความ หรือเนื้อหาเองใหม่

หน้าการสร้างเนื้อหาเองใหม่

1. กำหนดชื่อไฟล์ : ชื่อไฟล์ลงท้ายด้วย .html เสมอ เช่น index.html
: ชื่อเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้ ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ
: ห้ามเว้นวรรค ให้ใช้ " - " หรือ " _ " แทน เช่น index-dd.html
2. กำหนดหัวข้อเรื่อง : ภาษาไทย หรืออังกฤษ ก็ได้
: หัวข้อต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาภายในหน้านี้
: อาจแทรกคำค้นหาบางคำ ลงในหัวข้อเรื่องก็จะดีครับ
3. ใส่เนื้อหา หรือบทความ : ควรเพิ่มตาราง สำหรับใส่ข้อความ และรูปภาพ โดยกำหนดให้ใส่เป็นช่องๆ ไปเลย เพื่อจะได้กำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน เวลาแสดงผลจะได้ไม่เคลื่อนจากตำแหน่งที่ดีไซต์

 

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.