THTWEB MANUAL
  ทำไมมันซ้อนกัน

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

ทำไมมันซ้อนกัน    


หน้าเว็บไซต์เหมือนมี header ซ้อนกันจะทำไงดี

ครับ เพราะเว็บของเราไม่เหมือนกับเว็บอื่น ที่ท่านเคยทำ ๆ มา

 และความไม่เหมือนนี่เองครับ ที่จะทำให้ท่านปรับแต่งแก้ไขเว็บได้อย่างรวดเร็วในอนาคต

 

 

เว็บอื่นเวลาสร้างหน้าเนื้อหาเขาทำกันอย่างนี้ครับ

ซึ่งมันก็น่าจะถูกต้องแล้ว แต่มันผิดมากสำหรับเว็บของเรา เพราะมันจะซ้อนกัน

 

ที่ถูกต้องสำหรับเว็บเราเวลาที่ท่านสร้างหน้าเนื้อหาต้องทำอย่างในภาพข้างล่างนี้ครับ

ไม่ต้องมีภาพหัว ไม่ต้องมีเมนู เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของมันครับ

แล้วภาพหัวเว็บมันเป็นหน้าที่ใคร ? เป็นหน้าที่ของไฟล์ pagetemplate.html ซึ่งเราจะได้สร้างกันต่อไป

ส่วนเมนูก็เป็นหน้าที่ของไฟล์เมนูครับ ซึ่งมีชื่อ menu+ชื่อที่ท่านตั้งขึ้นเอง

ไฟล์ส่วนต่าง ๆ มันจะมาประกอบกันเองอัตโนมัติ ตามที่เราได้กำหนดตำแหน่งไว้ในไฟล์เทมเพลท

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.