THTWEB MANUAL
  เปลี่ยนรหัสผ่าน และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนรหัสผ่าน และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ    


แก้ไขรหัสผ่านและข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิก THTWEB ใหม่ทุกท่านควรเข้ามากำหนดข้อมูลส่วนตัว และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ท่านเองนั้น โดยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของท่านเอง และเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ Webmaster Login

การกำหนดข้อมูลส่วนตัว และรหัสผ่าน

1. Login เข้าระบบ Webmaster  (http://ชื่อเว็บไซต์ท่าน.คอม/2222)

2. ในระบบ THTWEB ให้คลิ๊กที่เมนูบาร์ 1. ตั้งค่าทั่วไป1.2 จัดการบัญชีส่วนตัว1.2.1 แก้ไขรหัสผ่านและข้อมูลการติดต่อ

3.  ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ - นามสกุลภาษาไทย
  • วัน  เดือน  ปี  เกิด
  • ที่อยู่
  • แขวง / ตำบล
  • อำเภอ / เขต
  • จังหวัด
  • รหัสไปรษณีย์
  • โทรศัพท์
  • แฟกซ์

: ควรกำหนดข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามความเป็นจริง

: ใช้สำหรับตรวจสอบความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

รหัสเว็บพ่วงสำหรับ Webmaster : สำหรับระบบสมาชิก กรณีที่ผู้สมัคร โดยไม่ผ่านผู้แนะนำ จะเข้าที่รหัสนี้
: แต่ถ้าปล่อยว่างไว้ ระบบจะกำหนดเป็นตัวเลขให้
อีเมล์ : ฟอร์มรับข้อมูลต่างๆ จะส่งไปที่อีเมล์นี้ เป็นลำดับแรก
รหัสผ่าน : กำหนดอย่างน้อย 6 หลัก ขึ้นไปโดยเป็นตัวอักษร และตัวเลข
: บันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

*** การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ต้องกำหนดให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.