THTWEB MANUAL
  การประกอบตัวระหว่างหน้าเนื้อหากับเทมเพลท

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

การประกอบตัวระหว่างหน้าเนื้อหากับเทมเพลท    


 
 
 

เราสามารถสร้างฟล์เนื้อหาเทมเพลทได้หลายไฟล์ครับ

โดยการตั้งชื่อขณะสร้างเป็น pagetemplateใส่ตัวเลขเข้าไปอะไรก็ได้.html

เมื่อ template มีหลายไฟล์ หน้าเนื้อหาต่างจึงต้องเป็นฝ่ายเลือกใช้เทมเพลทของตัวเอง
ซึ่งโดยทั่วไประบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น Mytemplate

 

     
 

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.